≡ Menu

Силата на оптимизма

Може би сте забелязали как някои хора успяват да запазят усмивката и оптимизма си дори когато са в трудна ситуация. Или, пък, как една и съща ситуация може да представлява голям проблем за един човек, а за друг – „2 минути работа”. В живота ни със сигурност има неща, които не можем да променим, като родителите или цвета на очите си, но всичко останало е под нашия контрол. Включително и отношението ни към живота.

силата на оптимизма

силата на оптимизма

Какво е оптимизма?

Оптимизъм идва от латинската дума „optimism”, която означава „най-добро” и описва хора, които търсят най-доброто в житейските ситуации и очакват да им се случват предимно хубави неща. Оптимизмът е тенденцията да се вярва и очаква нещата да се развият добре. И дори, когато се случи нещо лошо, като това да остане без работа, оптимистът вижда новите възможности, които се откриват пред него.

Най-новите открития в областта на психологията на позитивното мислене подчертават силния ефект на оптимизма върху менталното здраве. Други изследвания, пък разкриват, че оптимизма влияе положително и върху физическото здраве – оптимистите се разболяват по-рядко и живеят по-дълго, за разлика от песимистите. Позитивното отношение към живота засилва имунната система (естествената защита на тялото срещу болести, сърдечносъдовата система (оптимистите по-рядко страдат от сърдечни удари), и способността ни да се справяме със стреса.

Оптимизмът е отношението ви към самите вас

Дали сте оптимист или песимист се свежда до това, как се отнасяте към себе си. Оптимистите вярват, че действията им водят до добри резултати, че те самите са отговорни за щастието си и, че ги очакват само хубави неща в бъдеще. Те не обвиняват себе си за лошите неща, които се случват. Вместо това, те ги разглеждат като резултат от външни фактори, независещи от тях самите.

Песимистите, от друга страна, мислят по обратния начин. Те обвиняват себе си за лошите неща, които им се случват и вярват, че една грешка със сигурност ще доведе до други. Песимистите разглеждат успехите и добрите резултати като  случайни не ги приписват на себе си.

Поради естеството на мисловния си процес, оптимистите чертаят пред себе си и постигат много по-светло бъдеще. Те се справят с лошите обстоятелства „в крачка”, разглеждайки ги като временни пречки, а не постоянен начин на живот.

Оптимистите споделят няколко други характеристики, които имат позитивен ефект върху щастието и здравето и намаляват депресията и хроничния стрес:

– те си спомням и акцентират предимно върху хубавите неща, които са им се случили

– не се оплакват когато се случи нещо лошо или неприятно

– вярват, че нищо не може да ги спре за постигането на целите си

– вярват, че света предлага множество възможности, така че всеки да може да развие потенциала си и да успее

Промяната на отношението към живота променя живота

Всеки може да промени отношението си към живота стига да пожелае. Дори песимиста може да се превърне в оптимист с достатъчно практика! Всичко, което трябва да направите е да промените начина, по-който виждате нещата, които ви се случват. Вместо постоянно да мислите за лошите събития, които са ви се случили, анализирайте ги, извлечете позитивното от тях и мислете за хубавите неща, които ви се случват и които предстоят.

Оптимизмът е качество на емоционалната интелигентност, което на практика води до повече удовлетвореност от живота, по-добра кариера и повече успехи. Животът е прекалено кратък, за да го прекараме в отчаяние, за това започнете да променяте мисленето си и то сега! Позитивното мислене и оптимистичното отношение към живота променят качествено начина, по който го живеем.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!